💖عشق بی انتها💖
💖LoverSavadkoh💘
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


❤سلام دوستان عزیز ❤
🌹این یک وبلاگ ازاد برای اشتراک گذاری عقاید وفرهنگها ودوست یابی واشتراک مطالب واخبار به روز وعلمی واجتماعی است در جوی صمیمی به دور از هرگونه توهین به هر دین وقومیت ومذهبی وشخصی است امیدوارم در کنار هم دقایق شاد وخوبی داشته باشیم .منتظر نظرات وایده های شما هستم🌹

💖سلام صبح بخیردوستان💖


ویلیام شکسپیر گفت :


I always feel happy, you know why?

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟


Because I don't expect anything from anyone

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم


Expectations always hurt ...

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...


Life is short ...

زندگی کوتاه است ...


So love your life ...

پس به زندگی ات عشق بورز ...


Be happy

خوشحال باش


And keep smiling

و لبخند بزن


Just Live for yourself and ..

فقط برای خودت زندگی کن و ...


Before you speak ؛ Listen

قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن


Before you write ؛ Think

قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن


Before you spend ؛ Earn

قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش


Before you pray ؛ Forgive

قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش


Before you hurt ؛ Feel

قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن


Before you hate ؛ Love

قبل از تنفر ؛ عشق بورز


That's Life …

زندگی این است ...


Feel it, Live it & Enjoy it

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.


💖LoverSavadkoh💘

💜💚❤💗💜💚❤💗💜
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
شنبه 23 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖منفی بافی ممنوع !!!


وقتی کلامی را جاری میکنی ارتعاشی می سازی,


وارتعاش تو موجی می سازد در دل مخاطب !


گاهی این موج میتواند ..


کسی را به زیر برد ..


و ....گاهی به اوج ..


مگذار موج کلامت تو را به نزول سوق دهد ..


اگر نمی دانی نگو ..


اگر میدانی به بهترین شیوه بگو ..


هرگز دروغ نگوووو......


باید همواره زیباترین هایت را به زبان آوری ..


حتی به هنگامه ی خشم ..


آنچه را کلام تو جاری می سازد ..


همه آن چیزی است ,که تو در آن لحظه هستی ..


جهنم مکانی جغرافیایی در جایی نیست ,


بلکه حالی از روح ناراضی است ..


رضایت درون یعنی بهشت ..


"آرامش " هنر نپرداختن به مسائلی است که حل کردنش سهم خداست ..


💕لحظه هایتان لبریز از آرامش ....💕


💞امیدوارم روزجمعه ای پراز شادی وعشق وامید به خدا در


کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید


💖LoverSavadkoh💘

🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
جمعه 22 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

ﻣﺎﺩﺭﻱ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺍ، ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ ! ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ !

ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ،

ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻊ، ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﯾﺰﻧﺪ !

ﮔﻔﺖ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﻮ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ،

ﻻﯼ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﺘﺎﺏ، ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !

ﻧﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺵ ﻧﻪ ﺧﺎﮎ، ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ، ﭘﺮ ﺯ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪ !

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ، ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ !

ﻭﺯ ﭘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ، ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰ

ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ! ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ !

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗو رﺍ !!

ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ !

ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!

اردیبهشت وخرداد ﺩﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ....

ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ !! ﺑﺎﺯﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !! ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ...

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!

ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻏﺎﺯ

ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ

ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ،ﺳﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﻋﺸﻖ ﺍﺯﺁﻥِ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ !

ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ

ﺣﻴﻒ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭﺷﻜﻮﻩ ﺷﻮﺩ

ﺗﺎﺑﺨﻮﺍﻫﻲ ... زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺯﻳﺒﺎست..

🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺

💞امیدوارم صبحی زیبا سرشار از عشق وامید به خدا

وشادی در کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💞

💖Loversavadkoh 💘

💞💐💞💐💞💐💞💐
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 خرداد 1394

💖 سلام صبح بخیر دوستان 💖دو چیز شما را تعریف میکند:

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید

و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .

----

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛

یکی دیروز و یکی فردا .

----

دو شخـص به تـو می آمـوزد:

یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار

اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت

----

آدما دو جور زندگی میکنن :

یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،

یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

----

رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:

اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها

دوم احترام گذاشتن به تفاوتها

----

همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردى،

ولـى يادشون نميمونه براشون چـكار كردى.

----

هميشه دلتنگ اونى هستيم كه نيست،

حوصله كسى را هم نداريم كه ﻫﺴﺖ

بعد شكايت ميكنيم از تنهائى هامون


💖Loversavadkoh💘

🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان💖


حیفم آمد صبح را با نفس خوب خدا "ها" نکنم


بیت بی معنی "من بودن" را با غزلهای صدا "ما" نکنم


حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا…


گره ی کوچکی از قلب کسی وا نکنم


حیفم آمد که در این روزگه زودگذار …


اینهمه مهر که به من بخشیدند …


عاقبت در نگه منتظری جا نکنم


💕باآرزوی بهترینهاروزتون لبریزازعشق وشادي وامید💕💞Loversavadkoh💘

💞💗💞💗💞💗💞💗
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیردوستان گل💖به کودک خود کمک به دیگران را نیاموز...


بلکه بیاموزکه سخاوت جزئی ازوجودانسان است...


اوراازجهنم نترسان...ذات اوراپاک پرورش بده


وعده ی بهشت به اونده...


به اوبیاموزخوب بودن لازمه ی انسانیته


اورانترسان...به اوشجاعته روبه روشدن بده


اورامنع نکن...به سوی زیباییها وخوبیهاسوق بده


مغزش رامحدودنکن بااندیشه هایت...


به اواندیشیدن یادبده


نگوانسان موجودبرتراست...


بیاموز که هر موجودی با هر شکل و شرایطی به


اندازه انسان حق زندگی دارد


ازثروتمندوفقیربرایش نگو...


به اوبیاموزارزش انسانهابه وجوددرونیه


هرکسی است


راحتی رابرایش فراهم نکن...


به اوبیاموزسختیهاهم جزئی اززندگی اند


خدارابرایش ترسیم نکن...


بگذاراوازبهترینهایش برای خودش خدابسازد


اورامحدودبه قاعده وقانون نکن...


به اوبیاموزبهترین راکشف کند..


اوراازبدیهانترسان...به اوبیاموزخوبی ومهربانی را...


کودکت راباشکوه پرورش بده..


.تادرآینده باشکوه زندگی کند


👶💝👶💝👶💝👶💝👶


💕امیدوارم روزی سرشار از عشق وشادی وامید به خدا


درکنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید...💕


💖Lovermohamad 💘


🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
يکشنبه 17 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖مردم اغلب بی انصاف ٬ بی منطق وخود محورند...


ولی آنان را ببخش


اگرمهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند...


ولی مهربان باش


اگرموفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت...


ولی موفق باش


اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند...


ولی شریف و درستکار باش


آنچه رادرطول سالیان سال بنا نهاده ای شایدیک شبه ویران کنند...


ولی سازنده باش


اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند...


ولی شادمان باش


نیکی های درونت را فراموش می کنند...


ولی نیکوکار باش


بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد


و در نهایت می بینی.....


هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم


☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀


خورشید را باور دارم حتی اگر نتابد


به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را حس نکم


به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد


تا خدا هست جایی برای نا امیدی نیست


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


💕امیدوارم روزی سرشار از عشق وشادی وامید به خدا در کنار آنها که


دوستشان دارید داشته باشید.💕


💖Lovermohamad💘


💞❤💞❤💞❤💞
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
شنبه 16 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان💖
دو چیز شما را تعریف میکند:


بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید


و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .


----


تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛


یکی دیروز و یکی فردا .


----


دو شخـص به تـو می آمـوزد:


یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار


اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت


----


آدم ها دو جور زندگی میکنن :


یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و


با انسانها زندگی میکنن،


یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و


با غرورشون زندگی میکنن


----


رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:


اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها


دوم احترام گذاشتن به تفاوتها


----


همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردى،


ولـى يادشون نميمونه براشون چـكار كردى.


----


هميشه دلتنگ اونى هستيم كه نيست،


حوصله كسى را هم نداريم كه ﻫﺴﺖ


بعد شكايت ميكنيم از تنهائى هامون


_ _ _ _


💞امیدوارم روزی سرشار از عشق امید وشادی در پناه


خداوند متعال درکنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💞


💖Lovermohamad💘

💜💓💚💓💜💓💚💓💜💓💚
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : سلام، صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
جمعه 15 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖پارسال خرداد ماه وسیله ای خریدم، دو تا کارگر گرفتم برا حملش


گفتن ۴۰ تومن من هم چونه زدم کردمش ۳۰ تومن


بعد پایان کار، توی اون هوای گرم سه تا 10 تومنی دادم بهشون


یکی از کارگرا 10تومن برداشت و 20 تومن داد به اون یکی


گفتم مگر شریک نیستید


گفت چرا ولی اون عیالواره، احتیاجش از من بیشتره


منهم برای این طبع بلندش دوباره 10 تومن بهش دادم


تشکر کرد و دوباره 5 تومن داد به اون یکی و رفتن


داشتم فکر میکردم هیچ وقت نتونستم اینقدر بزرگوار و بخشنده باشم


اونجا بود یاد جمله زیبایی که روی پل عابر خونده بودم افتادم


بخشیدن دل بزرگ میخواد نه توان مالی......


«همه میتونن پولدار بشن اما همه نمیتونن بخشنده باشن


پولدار شدن مهارته اما بخشندگی فضیلت»


«همه میتونن درس بخونن اما همه فهمیده نیستن


باسوادشدن مهارته اما فهمیدگی فضلیت»


«همه بلدن زندگی کنن اما همه نمیتونن زیبا زندگی کنن


زندگی عادته اما زیبا زیستن فضیلت»


برای سلامتی وتعجیل درظهورآقا امام زمان (عج)صلوات


💞با آرزوی زندگی زیبا وبا فضیلت برای همه دوستان گل و با امید داشتن روزی

پراز شادی وامیدوعشق در کنارآنها که دوستشان دارید💞


💖Lovermohamad 💘

🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 11 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

💗یا علی اكبر عليه السلام💗

روز اول چون خدا خشت جهان را می سرشت

ملک جنت را به زير پای مادرها نوشت

ضلع پايين پای شش گوشه ولی اثبات کرد

زير پای يک پدر هم می شود باشد بهشت.

عیدتون مبارک

میلاد فرزند ارشد آقا امام حسین علیه السلام و روز جوان بر همه جوانان وآنها که دلشان جوان است مبارک و فرخنده باد.

امیدوارم هفته شاد و آرومی پیش رو داشته باشید.

💚یاااعلی مدد...💚

برای تعجیل درظهوراقا امام زمان(عج)صلوات

💞امیدوارم روزی سرشار از شادی وعشق وانید به خدا در کنارآنها که دوستشان دارید داشته باشید 💞

💖Lovermohamad💘

💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر،
لینک های مرتبط :
يکشنبه 10 خرداد 1394

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

🌞خلاصه ای ازکتاب"یخی که عاشق خورشیدشد‏"‏اثر رضا موزونی🌞

زمستان تمام شده و بهار آمده بود؛تکه یخ کنار سنگ بزرگ جای خوبی برای خواب داشت؛از میان شاخه های درخت نوری را دید؛با خوشحالی به خورشید نگاه کرد و با صدای بلند گفت:سلام خورشید..‏.

من تا الأن دوستی نداشته ام با من دوست می شوی‏? خورشید گفت:‏"سلام‏'اما...‏" یخ با نگرانی گفت:‏"اما چی‏?‏‏"‏ خورشید گفت: "تو نباید به من نگاه کنی‏‏‏;باور کن من دوست خوبی برای تو نیستم-اگر من باشم,تو نیستی‏!‏ می میری,می فهمی‏‏"‏ یخ گفت:

***چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی‏!‏ چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی‏!‏‏!‏‏!‏‏"‏

روزها یخ به آفتاب نگاه کرد و کوچک و کوچک تر شد؛یک روز خورشید بیدار شد و تکه یخ را ندید؛از جای یخ جوی کوچکی جاری شده بود- چند روز بعد از همان جا گلی زیبا به شکل خورشید رویید-

هر جا که می رفت گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.

🌻*گل آفتابگردان هنوز عاشق خورشید است‏*‏.🌻

برای تعجیل درفرج آقا امام زمان(عج)صلوات

💞امیدوارم روزی سرشاراز امید به خداوعشق وشادی درکنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💞


💖Lovermohamad💘

💗💕💓💞💗💕💞💓💗💕💞💓
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر، دوست داشتن، عشق، دل،
لینک های مرتبط :
شنبه 9 خرداد 1394

💖سلام دوستان گلم صبحتون بخیر💖


⚡كائنات شما را ...


مجازات نميكند


بركت هم نميبخشد


كنترل هم نميكند.... كائنات تنها به آن ارتعاشى كه از جانب شما ارسال


ميشود پاسخ میدهد. شاد بيانديشى، شادمانى نصيبت میشود، منفى


بيانديشى، آنچه نصيبت ميشود منفی است،


هر سیگنالی که از تو به بيرون ارسال شود مثل بازگشت صدا به


سويت باز میگردد،⚡


اين جهان كوه است و فعل ما ندا...


سوى ما آيد نداها را صدا...


شاد شاد شاد باشيد


امیدوارم روزی سرشار از شادی ومحبت وعشق وامید به خدا در


کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید❤


💖Loversavadkoh💘

💖💞💗💕💖💞💗💕
نوع مطلب : مطالب عمومی، صبح بخیر، 
برچسب ها : صبح بخیر، صبح شیرین،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 خرداد 1394
موضوعات
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • افراد آنلاین : 2
  • بازدید امروز : 143
  • بازدید دیروز : 68
  • بازدید این هفته : 143
  • بازدید این ماه : 1456
  • بازدید امسال : 67432
  • بازدید کل : 206671
  • تعداد پست ها : 3897
  • تعداد نظرات : 101
امکانات جانبی